Monday 13 Aug Mon 13 Aug
Tuesday 14 Aug Tue 14 Aug
Wednesday 15 Aug Wed 15 Aug
Thursday 16 Aug Thu 16 Aug
Friday 17 Aug Fri 17 Aug
Saturday 18 Aug Sat 18 Aug
Sunday 19 Aug Sun 19 Aug
RhythmBoxing 19:00 - 20:00  
Zumba 20:00 - 21:00  
Power Pump 09:30 - 10:30  
RhythmBoxing 19:00 - 20:00  
Core Strenght Vinyasa 17:30 - 18:30  
Zumba 18:30 - 19:30  
RhythmBoxing 19:30 - 20:30  
Zumba 18:30 - 19:30  
Power Pump 19:30 - 20:30  
Caribbean Zumba 20:30 - 21:30  
BBB 09:30 - 10:30  
RhythmBoxing 19:00 - 20:00  
Power Pump 10:30 - 11:30  
Zumba 11:30 - 12:30  
BBB 10:00 - 11:00  
RhythmBoxing 11:00 - 12:00